شیعه شناسی

در زمینه شیعه‌شناسی و مسایل مهم جهان اسلام - دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی

پایان نامه های قرآنی موجود در دانشگاه امام صادق علیه السلام - بخش1

مراکز اطلاع رسانى: دانشگاه امام صادق - واحد برادران

پايگاه ها: پايان‌نامه‌ها

 

مرتب شده بر اساس:

عنوان

 

تعداد يافته : ۷۹


عنوان

آسيب شناسي ترجمه فارسي قرآن کريم در واژه و ساختار

پديدآور اصلى

صفري، اميرمسعود

موضوع

آسيب شناسي // قرآن // ترجمه هاي قرآن // علوم قرآني // واژگان قرآني

شرح

ترجمه هايي که از قرآن مجيد به فارسي شده است- اعم از قديم و جديد- از نظر جمله بندي و قالب کلام متفاوت و گوناگونند و مترجمان، هرکدام براساس روشي که برگزيده اند، به اين کار اقدام کرده و محصول تلاش خود را درقالبي ويژه ارائه داده اند. بسياري از ترجمه هاي کهن به شکل تحت اللفظي انجام گرفته است. مترجمان اين دوره با تصور غلطي که داشتند روش لفظ به لفظ را تنها روش دقيق ترجمه قرآن مي دانستند و هم خود را صرف انتقال معاني مي کردند، اما چنين ترجمه هايي ما را به هدف نزديک نمي کنند و سودي نمي بخشند. مترجمان در عصر حاضر نظر به اين داشته اند که ترجمه اي روان و قابل فهم براي استفاده عموم ارائه بدهند چرا که ترجمه هاي لفظ به لفظ جاذبه لازم را براي آنها نداشت. بررسي آثار ترجمه شده قرآن اشتباهات فاحش و عمده اي را آشکار مي سازد که ناشي از عدم دقت علمي در بررسي واژه ها و آيات قرآن در سطوح مختلف ترجمه و عدم توجه به ساختارهاي نحوي زبان مبدا و نيز کم توجهي به زبان معيار و ساختارهاي رايج و فصيح زبان مقصد است. در چنين صورتي طبيعي است که ترجمه متني مانند قرآن، آن هم با ويژگيهايي که دارد کار را بر مترجم دشوار مي کند، بويژه هنگامي که در کار خود تنها و متکي بر انديشه خويش باشد. بنابراين براي يک مترجم قرآن علاوه بر احراز شرايط معنوي و اخلاقي، احاطه بر چند دانش و فن نيز ضروري است. بديهي است که جمع آمدن اينهمه دانش و فن در يک فرد واحد بعيد است، لذا مي توان به صورت جمعي توسط گروهي از متخصصين در رشته ادبيات عرب، زبان فارسي، زبانشناسي، تاريخ اسلام، تاريخ اديان وعلوم قرآن به يک ترجمه مطلوب دست پيدا کرد.

تاريخ اثر

۱۳۸۰

مشخصه ظاهرى

ج، ۱۳۹ ص.

شماره بازيابى

۱۹۱ت

نوع

پايان نامه


عنوان

آيات الهي در قرآن کريم: گستره معنايي و شرايط بهره‌مندي

پديدآور اصلى

محمدپور، حميدرضا

موضوع

آيات الهي // آيات آفاقي و انفسي // اعجاز // نشانه‌ها

شرح

در فصل اول که کليات است نتيجه مي‌شود که آيه به معني علامتي واضح و آشکار در قرآن کريم در چند وجه به کار رفته است ۱- قسمتي از کتاب آسماني ۲- نشانه‌هاي خدا در باطن انسان ۳- معجزات ۴- نشانه و علامت براي چيزي. و در روايات معصومين عليهم السلام در بسياري از آيات قرآن کريم آيه به وجود مقدس ائمه‌اطهار عليهم‌السلام تاويل داده شده است. تمام ما سوي الله از آيات خدا شمرده شده‌اند که با توجه به اشتراکي که در نتايج توجه و عواقب بي‌اعتنايي به آنها دارند به دو قسم تمام کننده حجت و تکامل دهنده انسان (اعجازي و غير اعجازي) تقسيم مي‌شود. در فصل دوم به نتايج توجه و عواقب بي‌اعتنايي به آيات الهي پرداخته شده است. نتيجه توجه به آيات اعجازي ظهور حقيقت بوده و عواقب بي‌اعتنايي به آنها نزول عذابي فراگير، حبط کلي اعمال و خلود در جهنم است. اهم نتايج تفکر در آيات اعجازي عبارت است از: بصيرت، پي بردن به توحيد، معاد و اسماء و صفات الهي، معرفت خدا و ... و در مقابل، عواقب بي‌اعتناي به آنها عبارتند از: استدراج، بسته شدن راههاي ادراکي، نابينا محشور شدن در قيامت و ..... در فصل سوم مقتضيات و موانع بهره‌گيري از آيات الهي بررسي شده است. تنها مقتضي مورد از براي بهره بردن از آيات اعجازي خضوع در مقابل حق بوده و موانع بهره‌گيري از آنها عبارتند از: کفر، جحود، اعراض، جدال و ... که همه اين موارد در واقع انکار کردن حقيقتي است که براي فرد ثابت شده است . اهم مقتضيات مورد نياز در جهت بهره‌گيري از آيات غير اعجازي عبارت است از: ايمان، يقين، صبر، شکر و ..... موانع بهره بردن از آنها علاوه بر مراتب ضعيف اموري مثل کفر، اعراض و .... که موانع بهره‌گيري از آيات اعجازي بودند، غفلت، نسيان، اهمال و سستي در توجه به آنها هستند.اين پايان نامه به روش تحليلي- وصفي و با الهام از روش تفسير قرآن به رشته تحرير در آمده است.

تاريخ اثر

پاييز۱۳۸۵

مشخصه ظاهرى

۱۸۶ ص.

شماره بازيابى

۲۹۷ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

استکبار از ديدگاه قرآن و عترت (ع)

پديدآور اصلى

مهدوي، اصغر

موضوع

استکبار // قرآن

شرح

هدف از اين پايان نامه، بررسي ديدگاههاي قرآن و عترت (ع) پيرامون استکبار است. تحقيق حاضر به روش کتابخانه‌اي انجام يافته و مباحث آن در چهار فصل تنظيم شده است. فصل اول، اختصاص به شناخت و معرفي استکبار در دو محور اساسي فردي و اجتماعي دارد. در فصل دوم، ابتدا، ابعاد مختلف استکبار بيان شده و در ادامه، استکبار و امپرياليسم مورد مقايسه قرار مي گيرند. فصل سوم به عملکرد استکبار پرداخته و به اين سوال پاسخ مي دهد که آيا امکان آشتي و زندگي مسالمت آميز ميان نيروهاي انقلاب و الهي و مستکبران وجود دارد يا نه؟ نهايتا" فصل پاياني، راههاي رهايي از استيلاي مستکبران و استقلال جامعه اسلامي را بيان مي کند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، عدم تسليم در برابر حق و خود بزرگ بيني و کوچک شمردن مردم دو محور اساسي استکبار مي باشد. نمونه بارز مستکبران، سران قدرتمند سياسي و نظامي که بيشتر به شکل دولتهاي مقتدر و برتري طلب مطرح هستند، مي باشند. برتري طلبي، ديکتاتوري، قدرت طلبي، نژادپرستي، جمود و تحجر و .... از ابعاد ديگر استکبار به شمار مي آيند. محرک انسان در اين تجاوزگريها علاوه بر وضعيت کبر در اوضاع نفساني، معلول حرص و فزون طلبي او نيز مي باشد. به عبارت ديگر، فساد روي زمين معلول حرص و استکبار در اوضاع نفساني انسانهاي منحط مي باشد. نتيجه ديگر حاصل از مباحث، اصالت دشمني و خصومت مستکبران با حرکتهاي الهي است که بايد به عنوان يک اصل استراتژيک مورد توجه سياستگزاران جامعه اسلامي قرار گيرد. از نظر قرآن، کسي که از راه صلاح و تقوي خارج شد، نمي تواند تحمل کند که شخصي صالح بر شيوه تعهد و درستي پابرجا بماند. بنابراين اگر اهل حق و مردم متعهد بپندارند که مستکبران و منحرفان دست از سر آنان بر مي دارند، بسيار اشتباه کرده اند. از ديدگاه قرآن، ايجاد نزاع و اختلاف، اشاعه فحشاء، اعتياد به مواد مخدر، به سازش کشاندن سران نظام، وابستگي اقتصادي، ايجاد جو رعب و وحشت، انحراف افکار عمومي و .... از جمله شيوه هايي هستند که مستکبران براي مقابله با انسانها در پيش مي گيرند. براي رهايي از استيلاي مستکبران بايد به روشهاي مختلفي چون ايمان و توکل به خدا، اتحاد و اعتصام به حبل الله، اميد به پيروزي و مقاومت در برابر سختيها، تلاش در جهت سازندگي، اطاعت از رهبري، استمرار در خط الهي و ... متوسل شد.

تاريخ اثر

۱۳۶۹

مشخصه ظاهرى

۱۹۸ ص.

شماره بازيابى

۱۷۵س

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

انسان و رهبري در قرآن

پديدآور اصلى

نوبخت، بيژن

موضوع

انسان // قرآن // رهبري

شرح

هدف از اين تحقيق، بررسي ديدگاههاي قرآن پيرامون انسان و رهبري است. تحقيق حاضر با استفاده از روش تحليل محتوا انجام يافته و مباحث آن در دو فصل تنظيم شده است. فصل اول، طي شش بخش به بررسي ديدگاه قرآن پيرامون انسان مي پردازد که به ترتيب عبارتند از: انسان درآراء، نظريه‌ها و مکتبهاي روانشناسي، خلقت مادي انسان، خلقت غير مادي انسان، فطرت، امانت و نهايتا" سيماي رفتار انسان. براساس نتايج اين فصل، آنچه درخلال نظريه ها و مکاتب در مورد انسان بيان شده يا گوشه‌اي از حقيقت انسان است و يا گوشه‌اي است که به افراط و تفريط کشانده شده است و يا با حقيقت انسان منافات دارد. آنچه در کلام فيلسوفان چون ارسطو و افلاطون آمده بيشتر تائيد و تاکيد بر جنبه غيرمادي و روحاني انسان است که در کل مورد تائيد قرآن نيز مي باشد. افراط در نظريه شرطي بودن رفتار انسان نيز از نظرات افراطي است که نمي توان آنرا به تمامي رفتارهاي انسان گسترش داد. مضاف بر اينکه بسياري از گرايشهاي انسان مثل محبت با اين نظريه قابل تفسير نبوده است. همچنين تاکيد بر تاثير بيش از حد روابط اجتماعي در انسان نيز از نظريات افراطي به شمار مي رود. اگرچه نمي توان منکر تاثير اجتماع و روابط اجتماعي در رفتار فردي شد، اما اينطور نيست که کنترل تمامي رفتار آدمي را به چگونگي روابط اجتماعي نسبت داد. در اين مورد قرآن، هم به فرد اصالت داده و هم به اجتماع. اما فصل دوم، اختصاص به رهبري دارد. جايگاه رهبري در علوم اجتماعي و رهبري در قرآن مهمترين بخشهاي اين فصل را تشکيل مي دهند. براساس نتايج اين فصل، رهبري از موضوعاتي است که به روشهاي مختلف و در زمينه‌هاي مختلف در علوم مطرح شده. اما قرآن اين موضوع را به سطح ضرورت تکامل ارتقاء مي بخشد. قرآن بشر و زمينه هاي رهبري را از يکسو در نياز اجتماعي و زمينه اختيار و کمال طلبي انسان مي بيند و از سوي ديگر ضرورتي است در کمال انسانها. آنچه بيشتر درعلوم انساني در مورد رهبري و مديريت بدان پرداخته مي شود حول دو محور است : ۱- خصوصيات روحي و رواني ۲- وظائف و ويژگيهاي هدايت و رهبري. محور اول در روانشناسي و روانشناسي اجتماعي و محور دوم در علم مديريت و سازمان مطرح است. قرآن رهبري و مديريت را در همان چارچوبي مطرح مي کند که نبوت و امامت را، اما درسطح پائين‌تر. آنچه اساس و هدف نهايي رهبري و مديريت اسلامي را تشکيل مي دهد، تکامل و رسيدن و رساندن انسانها به اهداف خلقت است و اين منافاتي با اهداف ثانوي از جمله بهره‌برداري بيشتر و بهتر از نيروي کار ندارد. آنچه در علم مديريت به عنوان هدف نهايي مطرح در مديريت اسلامي جزء اهداف ثانوي و متوسط است .

تاريخ اثر

خرداد۱۳۷۱

مشخصه ظاهرى

۱۶۲ ص.

شماره بازيابى

۷۲ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

ايمان در قرآن: مفهوم و گونه ها

پديدآور اصلى

رضوي طوسي، سيد مجتبي

موضوع

ايمان // قرآن // معرفت // علوم قرآني // انديشمندان مسلمان // انديشمندان مسيحي

شرح

متفکران مسلمان و مسيحي عموما" در موضوع ايمان نظريه پردازي کرده اند. براي دستيابي به حوزه معنايي ايمان بايد مشخصه هاي اصلي مفهوم ايمان را به دست آورد که اين شيوه در مورد کليه مفاهيم انتزاعي کاربرد دارد. نظريه پردازي متالهان و متفکران مسيحي به دو حوزه نظريه هاي گزاره اي يا اراده گرا و نظريه هاي غير گزاره اي قابل تقسيم است. اين تقسيم بندي متناظر با مذاهب کاتوليک و پروتستان است. مشخصه هايي که مي توان آن را به عموم اين نظريه هاي نسبت داد عبارت است از خردپذيري ايمان، تفاوت ايمان با علم و عقل، حضور اراده در تحقق ايمان، معرفت نبودن ايمان. همچنين عموم نظريه ها را مي توان در جهت تبيين ايمان ديني ارزيابي نمود. در حوزه اسلامي مشخصه هاي برشمرده شده از اقرار زباني و عمل ظاهري تا تصديق قلبي و معرفت باطني نوسان داشته است. خارج بودن عمل از حوزه مفهومي ايمان و تعبير ايمان به دلبستگي دروني پسنديده ترين مشخصه هاي برشمرده شده در حوزه انديشه اسلامي ارزيابي مي گردد. متعلق ايمان جايگاه قابل توجهي در بحث ايمان دارد ولي ارتباطي به مفهوم ايمان ندارد. هرچند مي تواند در گونه بندي ايمان موثر باشد. پذيرش گونه براي ايمان به معني پذيرش زيستهاي مومنانه متفاوت است که اين تفاوت گاهي به تفاوت متعلقات ايمان و در مواردي به تفاوت خاستگاه و تعريف ايمان باز مي گردد. در قرآن ايمان آوردن فرآيندي دوسويه معرفي شده است: عطاي خداوند و اراده و پذيرش انسان در طول يکديگر زمينه ايمان آوري را مهيا مي سازند. مومن، صاحب بينش، آينده نگر و صاحب قلب پذيرا و ايمان آوردن او فعلي دليل پذير و عقل پسند است، اما دليل محور نيست. عمل صالح جزء ايمان به شمار نمي رود و گناهکاري مومن او را از دايره ايمان خارج نمي سازد. مومنين به توبه و تذکر و نو کردن ايمان خود ترغيب شده اند. تسليم، توکل، اطمينان و خشوع با ايمان قابل جمع هستند اما در مفهوم ايمان نمي گنجند. در آيات قرآني توصيفي که ايمان را مشخصا" امري فطري بنامد به چشم نمي خورد. معرفي قلب به عنوان جايگاه ايمان (تصديق قلبي)، مطلوبيت ايمان ديني، تفاوت ايمان با علم و عقل، پذيرفتن نقش اراده در ايمان از ويژگيهاي مشترکي است که همسويي نظريه هاي ابراز شده در موضوع ايمان را با آموزه هاي قرآني تاييد مي کند. قرآن متعلقات مختلفي براي ايمان برشمرده است اما نمي توان اين متعلقات را جز در يک مورد ايمان به حق و ايمان به باطل گونه ساز دانست. شايد نزديکترين راي به صواب اين باشد که در قرآن گونه هاي مومني کردن آمده است نه گونه هاي ايمان. متعلق ايمان مطلوب قرآني خداوند است و آنچه بر حضرت محمد (ص) نازل شده است. بررسي ويژگيهاي مومن مطلوب قرآني بيانگر اين حقيقت است که قرآن در صدد ارائه الگويي موفق براي انسان، در صحنه زندگي دنيايي است.

تاريخ اثر

۱۳۸۱

مشخصه ظاهرى

ه، ۳۸۷ ص.

شماره بازيابى

۲۱۷ت

نوع

پايان نامه


عنوان

بدعت از ديدگاه قرآن و حديث

پديدآور اصلى

عبداللهي عابد، صمد

موضوع

قرآن // بدعت و بدعت گذاران // احاديث // اجتهاد

شرح

هدف از اين پايان نامه، بررسي مساله بدعت از ديدگاه قرآن و حديث است. تحقيق حاضر که به روش کتابخانه‌اي انجام يافته مشتمل بر هشت فصل است. در فصل اول مفاهيم لغوي و اصطلاحي بدعت و سنت و در فصل دوم ابعاد و ويژگيهاي سنت و لزوم متابعت از کتاب و سنت بررسي شده است. در فصل سوم اقسام بدعت از ديدگاه علماي بزرگ اهل سنت و شيعه بررسي شده و وجوه افتراق بدعت از سنت بيان شده است. در فصل چهارم، عوامل و آثار و خصوصيات بدعت و در فصل پنجم بدعتهاي پيشينيان، عصر حاضر و آخرالزمان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در فصل ششم بدعت گذاران از ديدگاه قرآن و حديث و دانشمندان به تفصيل بحث شده و در فصل هفتم لزوم مقابله با بدعت گذاران و شيوه‌هاي آن بررسي شده است. سرانجام در فصل هشتم مساله اجتهاد مورد بحث قرار گرفته، نوع مذموم آن به عنوان يکي از مصاديق بدعت شناسانده شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي دهد، بدعت در همه اديان پديد آمده است و شرايع، بخصوص شريعت اسلام با آن به مقابله برخاسته و روشهايي را معرفي کرده که بهترين و کارآمدترين آنها احياي سنت است. بدعت در مقابل سنت قرار دارد. با تمسک به سنت و استفاده از آيات قرآن، نيازي به نوآوري در دين نيست. بدعت عواملي دارد که مهمترين عامل آن، ترک سنت و سپس جهل و تبعيت از هوي و هوس و غرض ورزي فرصت طلبان است. از جمله آثار بدعت، ترک سنت و اختلاف ميان مسلمين و در نهايت تسلط کافرين بر مسلمين است.

تاريخ اثر

فروردين۱۳۷۵

مشخصه ظاهرى

ط، ۳۰۱ ص.

شماره بازيابى

۱۰۴ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي ايجاد انگيزه در قرآن و کلام معصومين عليهم السلام (با تاکيد بر نهج البلاغه)

پديدآور اصلى

صباغيان، علي

موضوع

انگيزش // نيروي انساني // قرآن // اسلام // علي بن ابي‌طالب (ع)، امام اول // نهج‌البلاغه

شرح

هدف از پژوهش حاضر، بررسي ايجاد انگيزه در کارگزاران از نظر قران کريم و کلام معصومين عليهم السلام (با تاکيد بر نهج البلاغه) و مقايسه آن با انگيزه غير اسلامي است. براي انجام اين تحقيق، از روش کتابخانه‌اي استفاده شده است.فصل اول تحقيق مربوط به کليات است که به تشريح مباحث و موضوعات زيربنايي انگيزش پرداخته و مواردي چون اهميت موضوع، علت انتخاب، تعريف واژه هاي مورد استفاده سازماندهي تحقيق و غيره بيان گريديه است. فصل دوم به ديدگاههاي کلاسيک و نظريات فعلي انديشمندان در امر انگيزش توجه داشته که به بحثهاي گوناگون در زمينه هاي مفهوم انگيزش و روحيه کاري و نظريات فعلي انگيزش مي پردازد. فصل سوم، اختصاص به بررسي ايجاد انگيزه از ديدگاه قرآن کريم و کلام معصومين عليهم السلام دارد که در آن هدف از ايجاد انگيزه، عوامل ايجاد انگيزه و راههاي ايجاد انگيزه بيان گرديده است. در اين تحقيق علاوه بر آيات قران و روايات معصومين (ع)، به شرح و تبيين يکي از مشهورترين و مهمترين نامه هاي حضرت علي (ع) در نهج البلاغه که به فرمان مالک اشتر مشهور مي باشد، پرداخته شده است. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان مي دهد، انگيزه در نظام اسلامي، همانا صيانت پيوند با خداست که همگان با ذات اقدسش ارتباط وجودي دارند و اگر مسايل مادي ديگري نظير انگيزه، استخدام، رياست و معاونت مطرح است، فقط به منظور ايجاد نظم صوري در جامعه مي باشد. در مديريت اسلامي، ايجاد حرکت و انگيزش تنها با انگيزه هاي مشروع بوده و وظايف مديران مسلمان، رعايت اين امر خواهد بود. اين مديران در ارتباط با انگيزه هاي افراد، بايد در چهارچوب يکي از چند شيوه ذيل عمل نمايند: ۱) اگر افرادي براي تامين نيازمنديهاي خود حرکت مي کنند، با توجه به نيازمنديهاي آنان، انگيزش لازم را بوجود آورند ۲) در مورد افرادي که مسائل معنوي در آنان تاثير بيشتري دارد بااستفاده صحيح و مشروع از آن مسائل ايجاد انگيزش کنند ۳) و افرادي را که کجرويها، انحرافات و مسائل گمراه کننده در آنان موثر است، کنترل و هدايت نموده و در غير اينصورت از مجموعه حذف نمايند. در قران کريم و کلام معصومين (ع) نيز، انگيزش افراد با ابعاد وسيعتري مد نظر قرار گرفته است، به طوريکه علاوه بر ايجاد انگيزش از طريق رفع نيازهاي مادي، به ارضاي نيازهاي معنوي افراد نيز توجه خاص شده است. تشويق و تنبيه دو عامل اساسي در ايجاد انگيزش در افراد است که با ذکر احاديث مربوطه بيان شده است. همچنين نتايج نشان مي دهد با بررسي و شناخت راههاي انگيزش و تامين نيازهاي مادي و روحي افراد، بهره وري نيروي کار نيز افزايش خواهد يافت و همچنين با شناخت ابعاد مختلف وجودي کارگزاران و استعدادها، توانائيها و نيازهاي آنان، نيز خواهيم توانست در آنها انگيزه مناسب بنماييم و به بهره گيري از آيات و روايات و متون اسلامي اين مهم فراهم و تبيين شده است.

تاريخ اثر

۱۳۷۵

مشخصه ظاهرى

۱۲۵ ص.

شماره بازيابى

۱۹م

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي بنيانگذاري قرائت و کتابت قرآن کريم توسط پيامبر اکرم (ص)

پديدآور اصلى

رجبي، محسن

موضوع

قرآن // رسم‌الخط قرآن // علوم قرآني // علم قرائت // نزول قرآن // تلاوت قرآن // پيامبر اکرم // تاريخ قرآن

شرح

هدف از اين تحقيق بررسي بنيانگذاري قرائت و کتابت قرآن کريم توسط پيامبر اکرم (ص) مي باشد که در اين رابطه سعي در پاسخ‌يابي به سوالاتي چون ۱- آيا پيامبر اکرم (ص) در مقام ابلاغ، آموزش، ترويج و تثبيت قرائت قرآن، آن را بر يک شکل يا با شکلها و وجوه مختلف قرائت و اقراء مي نمودند ۲- پيامبر اکرم (ص) در جهت ابلاغ قرآن و آموزش و ترويج و تثبيت قرائت آن از چه روشها و شيوه‌هايي بهره گرفته‌اند ۳- پيامبر اکرم (ص) در جهت کتابت قرآن چه تدابيري انديشيده‌اند و عملکرد اين بخش از رسالت آن حضرت چگونه بوده است ، دارد و در اين رابطه فرضياتي چون ۱- پيامبر اکرم در مقام ابلاغ قرآن و آموزش و ترويج و تثبيت قرائت آن ، همواره قرآن را بر يک شکل و يک وجه که همين قرآن مواتر باشد از خداوند سبحان دريافت کرده و قراءت و اقراء نموده‌اند ۲- پيامبر اکرم (ص) در جهت ابلاغ ، آموزش ، ترويج و تثبيت قرائت قرآن از روشها و شيوه‌هاي حکيمانه‌اي بهره گرفته‌اند ۳- اهتمام در جهت کتابت قرآن بلافاصله پس از نزول و املاء و تعليم رسم الخط قرآن به کاتبان وحي و نظارت دقيق بر کار ايشان و تشويق و ترغيب عموم مسلمانان به کتابت قرآن و توجه دادن مسلمانان به خاص بودن رسم الخط قرآن ، را مطرح نموده است روش اين پايان نامه کتابخانه‌اي بوده است که در سه بخش و يک مقدمه تنظيم شده است که در بخش اول نزول قرآن و در بخش دوم بنيانگذاري قرائت قرآن توسط پيامبر اکرم و در بخش سوم بنيانگذاري کتابت قرآن توسط پيامبر اکرم مورد بررسي کامل قرار گرفته است از يافته‌هاي اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت قرآن و قرائات دو حقيقت جداي از هم مي باشند و منشاء اختلاف در قرائت اختلاف در نزول يا تعدد آن و اختلاف در اقراء يا قرائت پيامبر اکرم نمي باشند و رسم الخط قرآن کريم توفيقي است و مشيت الهي بر آن قرار گرفته است که همانند رسم القرائه متن متواتر قرآن جاودانه بماند و متن واحد و کامل قرآن در عهد رسالت پيامبر اکرم (ص) و تحت تعليم و نظارت دقيق آن حضرت ، جمع و تدوين و تاليف شده است و پيامبر اکرم (ص) ضمن بنيانگذاري قرائت و کتابت قرآن کريم ، روشها و شيوه‌هاي درست و اصولي آموزش و ترويج قرآن را نيز ، بيان و تبيين نموده‌اند .

تاريخ اثر

۱۳۸۱

شماره بازيابى

۲۰۴ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي پديده تکرار آيات و مضامين در قرآن کريم

پديدآور اصلى

عزتي پور، جواد

موضوع

قرآن // اعجاز قرآن // علوم قرآني // بلاغت // فصاحت

شرح

هدف از اين پايان نامه ارائه دستاوردهاي علماي قرآن راجع به تکرار - اثبات عدم بيهودگي تکرار در آيات قرآن کريم و بيان وجه جديدي از بلاغت قرآن کريم در ارتباط با تکرار آيات است لذا سعي در پاسخ يابي به سوال انواع گوناگون تکرار درقرآن چيست و علل اساسي اين تکرار کدام است را دارد . براساس فرضيه تحقيق گونه هاي تکرار در قرآن کريم ، اعم از تکرار آيه يا تکرار تعابير ( تکرار لفظي يا معنوي ) هر يک به گونه اي ناظر به صنعت بلاغي است و علل اصلي تکرار در راستاي هدايت ، تعليم و تزکيه انسانها است . تحقيق حاضر مه به روش کتابخانه اي انجام يافته مشتمل بر سه فصل است فصل اول با بيان کليات ، تاثير تکرار بر نفس از نظر روانشناسي ، تاثير تکرار بر انفعالات ، و تاثير تکرار بر افعال به پايان مي رسد فصل دوم تکرار پذيري آيات و انواع تقسيم بندي تکرار در قالبهاي فني و بلاغي و تکرار آيه در يک سوره يا چند سوره صورت گرفته است بررسي گرديده است و در فصل سوم تبيين حکمت تکرار الفاظ و مضامين قرآن کريم از ديدگاه علماي علوم قرآني و نقد بيان هريک مورد بررسي واقع شده است و در پايان فصل مبحث جديدي از اعجاز عددي و صوتي آيات مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است براساس نتايج حاصل از تحقيق تکرار موجود در قرآن تنها تکرار شکل است نه محتوي زيرا هر مورد تکرار در راستاي هدف همان سوره است و تکرار شکل خود بيانگر نوعي ديگر از وجوه اعجاز قرآن است .

تاريخ اثر

۱۳۸۰

مشخصه ظاهرى

د، ۱۰۹ ص

شماره بازيابى

۲۲۶ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي روش شناختي ترجمه‌هاي قرآن به زبان فرانسه در قرن بيستم

پديدآور اصلى

عباسي، رضا

موضوع

قرآن // ترجمه // روش شناسي // ترجمه قرآن // خاورشناسي

شرح

در اين نوشتار ترجمه‌هاي قرآن به زبان فرانسه از حيث روش مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به ماهيت زبان، نقد و ارزيابي ترجمه آنگاه مي تواند علمي باشد که با توجه به روش شناسي ترجمه‌ها صورت گرفته باشد. در اين رساله، ترجمه‌هاي فرانسوي قرآن به دو دسته ترجمه‌هاي مبتني بر سنت و ترجمه‌هاي زبان شناختي تقسيم گرديده‌است. مترجمان مسلمان عمدتا" به ترجمه مبتني بر سنت و مترجمان اروپايي به ترجمه زبان شناختي قرآن گرايش داشته‌اند. در اين رساله نشان داده‌ايم که هيچ يک از اين روشها کامل نيست و روش ترکيبي مي تواند مناسب ترين براي ترجمه قرآن باشد.

تاريخ اثر

زمستان۱۳۸۱

مشخصه ظاهرى

ت،۱۰۸ص.

شماره بازيابى

۲۷۱ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي رويکردهاي مجازات در قرآن و حقوق جزاي کلاسيک

پديدآور اصلى

معتضدي، مجيد

موضوع

جرم // مجرم // مجازات // مسئوليت // نتيجه‌گرايي // سزادهي // مجازات‌هاي تشريعي // تکويني طبيعي // تکويني غيرطبيعي و اخروي

شرح

در عرصه کيفر، سياست جنايي حاکم بر نظام هاي قضايي کشورهاي مختلف، مبتني بر نگرش هايي است که امروزه در حقوق جزاي کلاسيک در قالب سه رويکرد کلي"نتيجه گرايانه"، "سزادهانه" و " مختلط يا ميانه"دسته بندي مي شود. ديدگاه "نتيجه گرايي" در توجيه اعمال مجازات بر نتايج و سودآوري مجازات تاکيد دارد و از اينرو نگرشي آينده نگر دارد. در مقابل، ديدگاه "سزادهي" مشروعيت اعمال مجازات را صرفنظر از نتيجه آن، بخاطر عمل ارتکابي مجرم در گذشته مي داند، و بدين جهت رويکردي واپس نگر دارد. برخي نيز با تلفيق و ترکيب آموزه هاي اين دو ديدگاه، درصدد زايش نگرشي هستند که در اعمال مجازات، هر دو وجه مذکور را مدنظر قرار دهد.سياست قضايي ما به عنوان يک کشور اسلامي بايد مبتني بر آموزه هاي کيفري اسلامي باشد. از اينرو بررسي قرآن بعنوان مهمترين منبع و حياني اسلام و پي جويي پرسش هاي بنيادين مربوط به مجازات همچون چيستي، چرايي، چگونگي و ميزان مجازات در قرآن ضروري مي نمايد. البته مفهوم مجازات در قرآن فراسوي مجازاتهاي تشريعي، کليه مجازاتهاي دنيوي اعم از تشريعي، تکويني طبيعي و غير طبيعي و نيز اخروي را در بر مي گيرد. و مجازاتهاي صرفا" ضمانت اجراي برقراري سالم روابط بين انسانها نيست، بلکه فراتر از آن، روابط بين خداوند و انسان را نيز شامل مي شود. با توجه به آزادي اراده و اختيار انسان در افعال خويش، قرآن بر هدف سزادهي، تاکيد فراواني دارد، هدفي که در سياست کيفري نظام هاي حقوقي کلاسيک، تحت الشعاع ديگر اهداف اصلاح طلبانه و بازسازگارانه قرار گرفته است. اين نوشتار پس از بررسي تحولات تاريخي حاکم بر مجازات بعنوان عقبه حقوق جزاي کلاسيک، درصدد است تا به تبيين مفهوم مجازات و پرسش هاي بنيادين مربوط به آن در بستر مربوط به آن در بستر نظام کيفري کلاسيک بپردازد و آنگاه با تطبيق و پي جويي اين مباحث در قرآن، در نهايت به نظرگاه قرآن در اين خصوص دست يابد.

تاريخ اثر

زمستان۱۳۸۴

مشخصه ظاهرى

۱۹۹ص.

شماره بازيابى

۳۰۸ح

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي معناشناختي واژه کفر در قرآن کريم

پديدآور اصلى

خودروان، حسين

موضوع

قرآن // کفر // ايمان // اسلام // علوم قرآني

شرح

هدف از تحقيق حاضر بررسي معنا شناختي واژه کفر در قرآن کريم است . سوال اساسي تحقيق حاضر اين است که تحقيق مبتني بر چيستي رابطه کفر با مفاهيم نفاق و شرک چيست؟ اين تحقيق به روش کتابخانه اي انجام يافته است و مشتمل بر سه بخش است که هر بخش از دو فصل تشکيل شده است در بخش اول رابطه مفهوم کفر با مفاهيم همسان را بررسي نموده است در فصل اول اين بخش رابطه مفهوم کفر با دو مفهوم "نفاق" و "شرک" را بيان کرده است، در فصل دوم رابطه مفهوم کفر با ساير مفاهيم همسان را مورد بررسي قرار داده است در بخش سوم به تقابل مفهوم کفر با مفاهيم متضاد پرداخته است که در فصل اول اين بخش رابطه مفهوم کفر با دو مفهوم ايمان و اسلام را بيان کرده است و در فصل دوم رابطه مفهومي کفر با ساير مفاهيم متضاد را مورد بررسي قرار داده است، در بخش سوم زمينه ها و پيامدهاي کفر را توضيح داده است در فصل اول اين بخش زمينه هاي کفر و در فصل دوم به پيامدهاي کفر پرداخته است. براساس نتايج تحقيق در جهان بيني قرآني، کفر و ايمان به منزله دو ستون مي مانند که مفاهيم وابسته بسياري بر پايه آنها استوار شده است اين دو از لحاظ معناي درست مقابل هم و متضاد با هم مي باشند شناخت هر يک از کفر و ايمان منوط يه شناسايي ديگري است شناخت کفر به جهت دارا بودن مقام مهمي در قرآن لازمه شناخت صحيح ايمان و ساير مفاهيم همسان آن مي باشد برخي از زمينه ها و پيامدهاي مهم کفر، غفلت و ناداني و دنيا پرستي را به رغم فرضيه سوم از شاخص ترين زمينه هاي کفر، ظلم و فسق را مطابق با شاخص ترين پيامدهاي کفر به حساب آورده ايم.

تاريخ اثر

۱۳۸۰

مشخصه ظاهرى

د، ۱۷۸ ص، جدول

شماره بازيابى

۱۸۰ت

نوع

پايان نامه


عنوان

بررسي مفهوم تفکر در قرآن مجيد

پديدآور اصلى

پورمحمدي، ابوذر

موضوع

تفکر // قرآن // علم // خرد // خدا

شرح

هدف از اين پايان نامه بررسي مفهوم تفکر در قرآن مجيد است لذا سعي در پاسخ يابي به سوالاتي چون در قرآن براي مفهوم انديشيدن يک واژه بکار نرفته است و کلمات زيادي هستند که مفهوم کلي آنها انديشيدن و فکر کردن است ولي اين واژه‌ها چه ارتباطي با هم دارند ؟ حدود و ثغور هر کدام از اينها چيست را دارد . تحقيق حاضر که به روش کتابخانه‌اي انجام يافته مشتمل بر مقدمه و چهار فصل مي باشد فصل اول مفهوم تفکر در علوم مختلف را در سه شاخه علم لغت ، علم منطق و روان شناسي بررسي نموده است . فصل دوم رابطه مفهوم قرآني "تفکر" با مفاهيم هم ارز و موازي آن مانند تدبر، تذکر، علم، عقل، شعر،فقه، فهم، خيل را بررسي نموده است فصل سوم رابطه مفهوم قرآني "تفکر" با مفاهيم متفاوت با آن مانند تفکير، غفل، عمي، نسي، لعب، سکر و جهل را بررسي نموده است فصل چهارم زمينه‌ها ، آسيب‌ها و پيامدهاي تفکر را مورد بررسي کامل قرار داده است . براساس يافته‌هاي تحقيق معناي تفکر در اصطلاح قرآن با معناي آن در لغت ، منطق و روان شناسي متفاوت است تفکر در قرآن يعني آيه ديدن همه اشياء جهان هستي شخص متفکر با تفکر در مخلوقات ، خدا و صفاتش را مي بيند . او هميشه متذکر خداست هماند کسي که با تدبر در قرآن متذکر خداست دو مفهوم تدبر و تذکر هم ارز و موازي تفکر هستند يعني هر شخص متدبري ، متذکر و متفکر هم هست ، هر شخص متذکري متدبر و متفکر هم هست و هر شخص متفکري ، متدبر و متذکر هم هست نمي توان مفهوم تفکر را بدون بررسي اين دو مفهوم بررسي کرد تفکر در اصطلاح قرآن بوسيله قلب سالم انجام مي شود کسي که قلبش بيمار است نمي تواند تفکر کند ولي مي تواند تفکير کند قرآن همه مخلوقات را نعمتهاي الهي و زمينه‌هاي تفکر معرفي مي کند هر شي‌ء دليل بر وجود خداوند و صفات اوست هر عاملي که قلب را بيمار کند ، مانع تفکر است . اين عوامل را قرآن بيان نموده است لازمه تحقق تفکر (با توجه به تعريف آن در قرآن) ، آيه بودن اشياء جهان هستي است . خداوند همه چيز را آيه قرار داده است تا تفکر محقق شود . پس از مرگ ديگر تفکر معنا ندارد چون ديگر اشياء آيه چيز ديگري نيستند همه حقايق مکشوف است .

تاريخ اثر

۱۳۸۱

مشخصه ظاهرى

د، ۱۳۸ ص، جدول

شماره بازيابى

۲۱۰ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي نظريات مفسرين و متکلمين در اعجاز قرآن

پديدآور اصلى

جعفرآباد، مجيد

موضوع

قرآن // اعجاز

شرح

هدف از تحقيق حاضر بررسي اقوال مفسران و متکلمان در باب اعجاز قرآن کريم و بيان وجوه مختلف اعجاز آن است. اين پايان نامه در سه فصل تدوين گرديده است. فصل اول آن ذکر مباحث کلي در باب اصل اعجاز، ويژگي قرآن و مساله تحدي است. در فصل دوم به بيان نظريه صرفه و بستر تارخي و همچنين قائلين به آن از شيعه و سني و نقد و بررسي اين قول پرداخته شده است. درفصل سوم به وجوه اعجاز پرداخته شده است که به عنوان مهمترن وجه به فصاحت و بلاغت آن توجه خاصي شده است. همين وجه اعجاز است که در تمامي آيات و سور قرآن ساري و جاري است و هيچکس تا به امروز نتوانسته است سوره اي ولو کوچک همانند کوثر با آن زيبايي ظاهري و عمق و باطن معنا بياورد. يکي ديگر از وجوه ذکر شده، امي بودن آورنده اين کتاب عظيم است. از وجوه ديگر مورد نظر مفسرين و متکلمين مساله خبر از مغيبات و اسرار آفرينش در قرآن است. استنباط اخبار علمي از قرآن يکي ديگر از وجوه اعجاز دانسته شده است. در پايان رساله، وجه ديگري براي اعجاز قرآن ذکر شده است و آن همانا کاري است که با دلها مي کند و تاثيري است که در نفوس مي نهد.

تاريخ اثر

دي۱۳۷۳

مشخصه ظاهرى

۱۲۷ ص.

شماره بازيابى

۹۷ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي و تحليل برداشتهاي صدرالمتالهين از آيات قرآن در مباحث فلسفي

پديدآور اصلى

آژير، اسدالله

موضوع

صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم // خداشناسي // انسان‌شناسي فلسفي // معاد // تفاسير فلسفي // مفسران شيعه

شرح

اين تحقيق در پي شناخت و معرفي روش تفسيري مرحوم ملاصدرا است. نگارنده پژوهش خود را براساس منابع مکتوب و با روش توصيفي - تحليلي انجام داده و آن را در ۵ فصل تنظيم کرده است. فصل اول به کليات تحقيق مي‌پردازد و مشتمل بر ۲ بخش است. بخش اول معاني لغوي و اصطلاحي تاويل و تفسير و نظريات مربوط به معناي تاويل و عالمان به تاويل را بررسي کرده و بخش دوم از معناي لغوي و تعريف رمز و رابطه رمز با صور خيال، عرفان و تاويل سخن گفته است. فصل دوم درباره قران شناسي صدرالمتالهين است و فصل سوم بحث خدا در باطن قران را مطرح کرده است. فصل چهارم انسان‌شناسي قراني صدرالمتالهين از خلال تاويل آيات را مطرح کرده و فصل پنجم معاد شناسي قراني وي را مورد توجه قرار داده است. براساس نتايج حاصل از تحقيق قرآن منبع اصلي و محوري حکمت متعاليه و بنابرادعا حکمت قراني همان حکمت متعاليه است. معارف قراني در نظر ملاصدرا به دو قسم اصلي و فرعي تقسيم مي گردد . هر يک از اين دو نيز خود شامل سه دسته معارف است. معارف اصلي قرآن عبارتند از: شناخت خداوند (مبداء)، شناخت قيامت (معاد) و شناخت راه(انسان). از نظر ملاصدرا قرآن در يک تطابق طولي با عالم کبير و عالم صغير به ازاء مراتب آن دو عالم داراي مرتبه و ظهر و بطن است. فهم مراتب قرآن با کسب طهارت و حصول مجانست متناسب با آن در عالم انفس و درک عوالم وجودي فراهم مي آيد. براي بر حذر بودن از افراط کاري در تاويل، حفظ معناي ظاهر لفظ و پرهيز از مجاز انگاري الفاظ قرآن ضروري است . ليکن از طريق معناي مشترک ذاتي مي توان از مصاديق محسوس به مصاديق معنوي گذر کرد. البته پيش فهم اين تحليل مفهومي و معناشناختي، ديدگاهي وجود شناختي به قرآن است که همان تطابق با وجود و انسان مي باشد. بنابراين تاويل در نگاه ملاصدرا در طول تفسير قرار دارد. آنچه که در خدا شناسي ، انسان شناسي و معاد شناسي صدرالمتالهين با آن مواجه مي شويم حاصل اين نوع نگاه و برداشت از قرآن است.

تاريخ اثر

بهمن ۱۳۷۶

مشخصه ظاهرى

پنج، ۲۲۵ ص.

شماره بازيابى

۱۱۸ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي و تحليل ديدگاههاي علامه طباطبايي (ره) پيرامون تدبر در قرآن

پديدآور اصلى

خيرانديش، مهدي

موضوع

تدبر // تفسير // تفکر // علامه طباطبايي (ره)

شرح

تدبر در قرآن به عنوان بهترين شيوه استفاده از کتاب آسماني اسلام و برداشت از آيات الهي، روشي اصيل و ريشه‌دار در سنت معصومين (عليهم السلام) مي باشد. امري همگاني و عمومي که انسان را در فهم و دستيابي حقايق قرآني و ظهور آنها در زندگاني او مساعدت مي نمايد. متاسفانه علي رغم اهميت و جايگاه تدبر در قرآن سالها بود که اين امر کمتر مورد توجه و عنايت علماي اسلامي واقع شده بود تا اينکه فردي از سلاله پاک پيامبر (ص) اقدام به احياي اين عمل نمود. علامه طباطبائي (ره) با الگو گرفتن از سبک تدبر معصومين (ع) در تفسير گرانقدر الميزان احياگر سبکي شد که در سالهاي متمادي مورد توجه واقع شده بود. اين تحقيق که در سه فصل تنظيم شده؛ در پي آن است که با معرفي روشهاي تدبري علامه طباطبايي (ره) به بررسي و تحليل موضوع تدبر در قرآن از منظر او بپردازند. فصل اول با عنوان کليات بررسي معاني لغوي و اصطلاحي واژه تدبر و ديگر واژگان نزديک به آن و نيز به بررسي آراء و نظرات علماي اماميه و اهل سنت در مورد تدبر در قرآن و بيان تفاوت هاي ديدگاه علامه طباطبايي (ره) اختصاص دارد. فصل دوم پايان نامه پيرامون جايگاه و اهميت تدبر در قرآن در منظر علامه طباطبايي (ره) است که در بر گيرنده مطالبي همچون شرايط و لوازم تدبر؛ موانع تدبر در قرآن و نتايج تدبر در قرآن مي باشد. در فصل سوم که در واقع اصلي ترين بخش اين تحقيق مي باشد، نگارنده با اشاره به سه محور اساسي، استفاده از آيات متناظر؛ اسفاده از سياق آيات و کشف موضوعات خاص هر سوره به معرفي روشها و شيوه هاي تدبر در قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي (ره) پرداخته است.

تاريخ اثر

زمستان۱۳۸۲

مشخصه ظاهرى

ن ، ۱۶۲ص.

شماره بازيابى

۲۵۰ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي و شناخت مسائل و مشکلات روشهاي آموزش قرآن در مدارس ابتدائي و مقايسه دو روش "سمعي" و "روخواني"

پديدآور اصلى

بهرامي پور، مجتبي

موضوع

روشهاي آموزش قرآن // مدارس ابتدايي // روش سمعي // روش روخواني

شرح

تجارب آموزشي و پژوهشي نشان داده‌است که شروع آموزش قرآن به وسيله آموزش روخواني و تاکيد بر قواعد پيچيده روخواني در مدارس ابتدايي از دست دادن انگيزه هاي يادگيري در دانش آموزان را به دنبال دارد. هدف نهاي اين پژوهش بازيابي و معرفي اسوء حسنه پيامبر اکرم (ص) در زمينه تعليم و ترويج قرآن است تا در پرتو آن مسائل و مشکلات روشهاي آموزش قرآن در مدارس ابتدايي، رديابي و بازشناخته شود. هدف کاربرد پژوهش اين است که "روش سمعي" موجب بهبود خواندن قرآن در موقعيتهاي حقيقي کلاس درس به منظور بهبود توانايي خواندن دانش آموزان مقطع ابتدايي آزموده شود. پرسش اساسي اين تحقيق عبارت است از: " آيا آموزش قرآن با " روش سمعي" موجب بهبود خواندن قرآن دانش آموزان مي شود؟ "فرضيه تحقيق نيز عبارت است از: "دانش آموزاني که با روش سمعي خواندن قرآن کريم را مي آموزند نسبت به دانش آموزاني که با روش جديد کتاب درسي روش روخواني آموزش مي بينند با صرف زمان مساوي از توانايي بالاتري برخوردار خواهند شد. به اين منظور از تحقيق شبه تجربي مبتني بر بينش آزمون و پس آزمون با دو گروه که به صورت تصادفي انتخاب شده اند استفاده شد. هر يک از گروه هاي ۳۰ نفره گواه و آزمايش طبق برنامه زمان بندي شده طي سه روز متوالي تحت آموزش قرآن با دو روش "سمعي" و "روخواني" قرار گرفتند. براي آگاهي از معنادار بودن تفاوت ميان ميانگين هاي دو گروه از آزمون T استفاده شده است و اين نتيجه بدست آمد که دانش آموزاني که با روش سمعي قرآن را مي آموزند نسبت به دانش آموزاني که با روش روخواني آموزش مي بينند با صرف زمان مساوي- از توانايي بالاتري در خواندن قرآن کريم برخوردار خواهند شد. اين تحقيق در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول به کليات پژوهشي مي پردازد. در فصل دوم منابع مربوط به موضوع مورد تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته و در فصل سوم روش اجراي تحقيق توضيح داده شده است. در فصل چهارم يافته هاي تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در فصل پنجم نيز به نتيجه گيري و بيان پيشنهادها و محدوديتها مي پردازد. پيشنهاد اين طرح اين است که به منظور بازنگري و اصلاح شيوه‌هاي آموزشي قرآن و اثربخشي آن قبل از هر چيز لازم است عامل مهمي مورد توجه قرار گيرد و آن عبارت است از ايجاد انگيزه و نگرش مثبت در دانش آموزان مقطع ابتدايي.

تاريخ اثر

زمستان۱۳۸۰

مشخصه ظاهرى

و،۲۱۲ص.

شماره بازيابى

۲۵۱ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

بررسي و نقد ديدگاههاي مستشرقان در مورد نسخ در قرآن کريم

پديدآور اصلى

شريفي، علي

موضوع

قرآن // علوم قرآني // شرق شناسان // نسخ // ناسخ و منسوخ

شرح

اهداف اين پايان نامه آشنايي با روش تحقيق شرق شناسان در موضوعات قرآن شناسي و اسلام شناسي است و شناخت ديدگاه هاي جديد درباره نسخ در کتب مقدس به ويژه قرآن مجيد و نقد و بررسي ديدگاههاي شرق شناسان و پاسخ به شبهات مطروحه از جانب آنان است لذا سعي در پاسخ يابي به سوالاتي چون زمينه هاي ايجاد انديشه ناسخ و منسوخ در قرآن کريم از ديدگاه شرق شناسان چيست؟ ديدگاه شرق شناسان درباره ناسخ و منسوخ در قرآن و ديگر مسائل اسلامي در سده اخير دستخوش چه تحولاتي شده و اين تحولات ناشي از چيست؟ را دارد براساس فرضيه هاي تحقيق از ديدگاه شرق شناسان توجيه نتاقض هاي موجود ميان آيات قرآن به اختلاف ميان قرآن و سنت اختلاف ميان احکام قرآن و فقه و اختلاف فتاوي فقها زمينه هاي ايجاد انديشه ناسخ و منسوخ در بين مسلمانان بوده است. در نيمه اول قرن بيستم عموما" شرق شناسان و حياتي بودن قرآن را پذيرفته بودند و در نتيجه ناسخ و منسوخ را تصرف بشري در اين کلام دانستند در حالي که با گذشت زمان و در نيمه دوم قرن بيستم، با مفروض دانستن وحيانيت قرآن، ديدگاه قبلي متعادل شده است. تحقيق حاضر که به روش کتابخانه اي انجام يافته مشتمل بر چهار فصل است در فصل اول کليات و تعاريفي از مسئله ذکر شده است در فصل دوم نسخ در قرآن از ديدگاه شرق شناسان مورد بحث قرار گرفته است که شامل بحث از زمينه هاي پيدايش و گسترش انديشه نسخ در قرآن از ديدگاه شرق شناسان، بررسي معناي نسخ از ديدگاه شرق شناسان، نظر برخي از شرق شناسان درباره وقوع نسخ در قرآن با تطبيق بر انواع نسخ و پيامدهاي نسخ در قرآن از ديدگاه برخي شرق شناسان است فصل سوم به نقد و بررسي ديدگاه هاي مشهور شرق شناسان در مورد نسخ مي پردازد که شامل نسخ در قرآن و حديث، بررسي ديدگاه علماي شيعه درباره نسخ، حکمت و انگيزه نسخ در قرآن از ديدگاه مسلمانان و تفاوت مبنايي آن با ديدگاه شرق شناسان، نقد ديدگاه شرق شناسان در مورد زمينه هاي پيدايش و گسترش انديشه نسخ در قرآن، نقد و بررسي تعاريف شرق شناسان از نسخ و نقد و بررسي ديدگاه شرق شناسان درباره انواع نسخ است و فصل چهارم نيز بررسي روش شناسي شرق شناسان در پژوهش هاي اسلامي و روند کلي تغييرات آن را شامل مي شود براساس نتايج حاصل از تحقيق شرق شناسان توجيه تناقض ها در قرآن، اختلاف ميان قرآن و سنت و اختلاف فتاوي فقها را زمينه هاي موجد انديشه ناسخ و منسوخ در ميان مسلمانان مي دانند محوريت تحقيقات برخي از شرق شناسان درباره پيامدهاي نسخ، تشکيک در اتقان و استحکام متن قرآن، زير سوال بردن جنبه الهي و جاودانگي و نيز جهان شمول بودن آن بوده است در بررسي روش شناسي شرق شناسان تا نيمه اول قرن بيستم عموما وحياني بودن قرآن زا نپذيرفته اند و در نتيجه ناسخ و منسوخ را تصرف بشري در کلام الهي دانسته اند در حاليکه با گذشت زمان از نيمه دوم قرن بيستم به بعد، با مفروض دانستن وحيانيت قرآن ديدگاه قبلي متعادل شده است.

تاريخ اثر

۱۳۸۱

مشخصه ظاهرى

د، ۱۳۸ ص.

شماره بازيابى

۲۲۵ت

نوع

پايان نامه


عنوان

بنياد انديشه سياسي اسلام در قرآن

پديدآور اصلى

جليلي، سعيد

موضوع

انديشه‌سياسي // هستي‌شناسي // معرفت‌شناسي // فرجام شناسي // انسان شناسي // جامعه // دولت // حيات طيبه

شرح

انديشه سياسي مفهومي است که بيانگر يک نوع تفکر و انديشه منسجم و داراي چارچوب درباره موضوع سياست مي‌باشد. اين چارچوب و ساختار فکري منسجم، مولفه‌ها، اجراء و تعاريف خاص خود را دارد که چگونگي تعريف اين مولفه ها و ربط آنها به يکديگر، يک انديشه سياسي را به مثابه يک بنياد خاص از ساير انديشه‌ها متمايز مي‌سازد. در بررسي و کالبد شکافي انديشه‌هاي سياسي پنج مولفه عمده را مي‌توان برشمرد هستي شناسي معرفت شناسي، فرجام شناسي ، انسان شناسي و مولفه پنج مباحث مربوط به جامعه و دولت. فرضيه اصلي پژوهش که مورد آزمون قرار گرفته اين است که: اسلام به مثابه يک انديشه سياسي براي تمامي مولفه‌هاي اين انديشه و مفاهيم آن، تعريف‌ها، توضيف ها و تجويزهاي خود را دارد که آن را به مثابه يک بنيان از ساير انديشه‌هاي سياسي متمايز مي‌سازد. تبيين انديشه سياسي اسلام مي‌تواند در چگونگي عمل پيروان آن تاثير گذار باشد. از يک سو طرح اسلام در جهان به عنوان مبناي نظام حکومتي و از سوي ديگر بروز رفتارهاي سياسي به نام اسلام در گوشه و کنار جهان موجب شده است تا تبيين انديشه سياسي اين دين نه تنها براي پيروان و بازيگران عمل سيايس آن بلکه براي پيروان ساير اديان و ديدگاه‌ها نيز که تماشاگر اين نوع از عمل سياسي هستند قابل توجه باشد. قران درباره هر يک از مولفه‌هاي انديشه سياسي مباحثي را مطرح مي‌نمايد که به هر يک از اين اجزا و پايه‌ها، قوام واستحکام منطقي مي‌بخشد و در مجموع طرح کلي بحث از همگوني، توازن، انسجام منطقي و عدم تعارض بين بخش ها برخوردار مي‌باشد.در هستي شناسي، سخن از عالم غيب و تاثير آن بر عالم طبيعت (شهود) مي‌آيد و باور به حقيقت غيبت از ويژگي‌هاي معتقدين به اين انديشه قرار داده مي‌باشد. بر اين مبنا نيک فرجامي را آنکه کامل مي‌داند که تمام مراحل هستي را شامل شود و اين نه تنها نفي دنيا نيست بلکه تاکيد بر نيک فرجامي در آن است. چرا که نيک فرجامي را براي تمام مراحل هستي از جمله دنيا مي‌خواهد. در بحث انسان شناسي، مهمترين ويژگي اين انديشه اين است که در کنار جايگاهي که براي انسان در ارتباط با طبيعت و ساير انسان‌ها قائل است رابطه‌اي براي انسان با پروردگار هستي ترسيم مي کند و انسان را به عنوان جانشين پروردگار در زمين معرفتي مي‌کند و قائل شدن به ربوبيت براي مبدا هستي در کنار قرار دادن وحي به عنوان مهم‌ترين منبع معرفتي براي انسان نشانگر آن است که انديشه سياسي نمي‌تواند خالي از راهنمايي و هدايت پروردگار هستي باشد و وحي و هدايت الهي بايد مبناي عمل سياسي باشد. نگاهي به پايه‌هاي انديشه سياسي اسلام نشان مي‌دهد محوري مشترک مباحث آن را به يکديگر مرتبط مي‌سازد اين محور مشترک موثر دانستن مبدا ربوبي در تمام مناسبات هستي است که حاقه‌هاي وصل اين پايه ها به محور مبدا ربوبي دو عنصر (ايمان و عمل صالح) مي‌باشد و اين دو عنصر نيز مبتني بر اراده و اختيار انسان مي‌باشد. بر اين چهار پايه و محور و حلقه‌هاي وصل است که سقف انديشه سياسي درباره مباحث جامعه و دولت معني پيدا مي‌نمايد و چرايي تجويز هايي که در اين باره صورت مي گيرد روشن مي شود. دولت و جامعه دو بستر مهم براي تحقق يک انديشه در عمل مي‌باشند. آنچه مبناي عمل است بايد معطوف به هدايت الهي باشد. براين مبنا پذيرش انسان و اداره او براي قبول حکم خدا شرط لازم براي تحقق دولت و جامعه مورد نظر انديشه سياسي اسلام خواهد بود. پذيرش حکم خدا صرفا" به معني پذيرش افراد به عنوان عهده‌داران حکم از جانب خداوند نمي‌باشد بلکه همراه آن پذيرش ساري. جاري شدن حکم خدا در تمام مناسبات فردي و اجتماعي نيز مي‌باشد و پذيرش اين مبناي نظري همراه با پذيرش چارچوب رفتاري نيز مي‌باشد . به علاوه اينکه با توجه به سنن و قوانيني که بر هستي جاري است بر رفتار و عمل آثاري مترتب بود که اين آثار متناسب با آن رفتار است. بر اعمال سوء و بر ايمان و عمل صالح که حکم خدا ست حيات مترتب خواهد بود. قرآن تاکيد دارد آنچه مبناي عمل از سوي خداوند تعيين شده است چون از مبدا ربوبي و آفريدگار انسان وضع شده است منطق با فطرت استعداد و ظرفيت و توانايي انسان‌هاست از اين رو اين قوانين سازگارترين قوانين با ساختار و شاکله انساني است.

تاريخ اثر

مرداد ۱۳۸۱

مشخصه ظاهرى

۳۲۸ ص. نمودار

شماره بازيابى

۵۴۸س

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

پديده‌هاي طبيعي در قرآن و کاربرد شناخت آن در تفسير

پديدآور اصلى

اميري، احمد

موضوع

طبيعت // قرآن // تفاسير علمي

شرح

در قرآن کريم متجاوز از ۷۵۰ آيه وجود دارد که در آنها به پديده‌هاي طبيعي اشاره شده است. منظور از طبيعت و پديده‌هاي طبيعي عالم مادي است، يعني عالمي که با حواس ظاهري با آن در ارتباط هستيم. اين توجه و استفاده زياد از پديده‌هاي طبيعي براي بيان معارف الهي محققان قرآني را از قديم برآن داشته است که اين موضوع را در قرآن مورد بررسي قرار دهند. اين تحقيق در پي آن نيست که تمامي پديده‌هاي طبيعي که در قرآن آمده است را ذکر نمايد و به بررسي نظرات علما و دانشمندان و مفسران در مورد آنها بپردازد. به عبارت ديگر، اين تحقيق يک تفسير موضوعي نيست بلکه هدف اين است که تحليلي فراگير از پديده‌هاي طبيعي مذکور در قرآن ارائه دهد و جايگاه و اهميت آنها را در قرآن ظاهر نمايد و نيز کاربرد شناخت پديده‌هاي طبيعي را در تفسير نشان دهد. از اين رو به اهداف ذکر پديده‌هاي طبيعي و نيز مواضع ذکر پديده هايي طبيعي و رابطه انسان و پديده‌هاي طبيعي از نظر قرآن در فصول مختلف پرداخته است و نيز از آنجا که ورود و ذکر پديده هاي طبيعي در قرآن سبب توجه مسلمانان به اين پديده هاي طبيعي و علت شناخت بيشتر آنها و در نتيجه باعث رشد علوم طبيعي در بين مسلمين گرديده است در فصلي جداگانه بدان موضوع پرداخته است و نيز از آنجا که ذکر پديده‌هاي طبيعي در قرآن باعث گرديده در هر عصري عده‌اي بدنبال تفسير علمي آيات مذکور بروند، در فصلي ديگر روش تفسير علمي مورد نقد و بررسي قرار گرفته و ميزان مناسب استفاده از علوم در تفسير آيات مذکور روشن شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که قرآن کتاب هدايت است و اگر از پديده هاي طبيعي سخني به ميان آمده براي آن است که انسانها با کاوش و تدبر در آن به وجود و عظمت خالق مدبر و حکيم پي برند و خود را به او نزديک سازند.

تاريخ اثر

شهريور۱۳۷۶

مشخصه ظاهرى

ج، ۱۰۳ ص.

شماره بازيابى

۱۲۱ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

پژوهشي پيرامون مصونيت قرآن از تحريف

پديدآور اصلى

نقيئي، عباس

موضوع

تحريف قرآن

شرح

هدف از اين پژوهش اثبات تحريف ناپذيري قرآن کريم است و روش آن تاريخي - تحليلي است. در اين پژوهش سعي شده است ادله طرفداران نظريه تحريف قرآن مورد نقد و بررسي قرار گيرد. و براهين صيانت و سلامت قرآن از تحريف نيز ذکر شود. پژوهش حاضر مشتمل بر ۴ فصل است. اين فصول عبارتند از: در فصل اول تحقيق، مباحثي از قبيل تحريف قرآن و نيز اصطلاح تحريف و اقسام آن و تبليغات سوء برخي نسبت به شيعه و نيز ضابطه و معيار تکفير و شناخت ضروريات دين مطرح گرديده است. در فصل دوم، عمده‌ترين ادله طرفداران تحريف قرآن بيان و مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين به مباحثي از قبيل پيروي مسلمانان از امم پيشين در تحريف قرآن، جمع قرآن، نسخ تلاوت، مصاحف امير المومنين (ع)، ابن مسعود و ابي بن کعب و ديگر اصحاب اشاره شده است. در فصل سوم، عمده ترين شبهه قائلين تحريف قرآن يعني روايات موجود در مجامع روائي شيعه و سني نقد و بررسي شده است. در فصل چهارم و آخرين فصل اين رساله، دلايل مهم نفي تحريف از قرآن در چهار بعد نقل ، عقل، سنت و اجماع طرح شده و سپس آراء قريب به پنجاه تن از بزرگترين علماء شيعه از قرن سوم تا عصر حاضر به تفصيل بيان شده است، که همه آنها متفقا" حدوث و وقوع هر نوع تحريفي را در قرآن نفي کرده‌اند. بايد توجه داشت که رساله حاضر، بيشتر به طرح مساله تحريف از ديدگاه شيعه پرداخته است، لذا از طرح آراء اهل سنت پرهيز شده است. البته منابع آنان در حد نياز مورد استفاده قرار گرفته است .

تاريخ اثر

اسفند ۱۳۶۸

مشخصه ظاهرى

و، ۲۱۱ ص.

شماره بازيابى

۱۳ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

پيوستگي معنايي آيات در سور قرآن کريم و راههاي مطالعه آن (بررسي موردي سوره ۱۴ از قرآن کريم)

پديدآور اصلى

مطيع، مهدي

موضوع

قرآن // تناسب آيات

شرح

هدف از پايان نامه حاضر، بررسي پيوستگي معنايي آيات يا ارتباط دروني بين آيات قرآن کريم است. تحقيق حاضر که به روش کتابخانه‌اي انجام يافته مشتمل بر سه فصل است. در فصل اول توقيفي بودن ترتيب آيات بررسي مي شود. و نيز روش‌هاي نقد متون و نقش آنها در بررسي پيوستگي معنايي آيات ذکر مي گردد که روشهاي سنتي ، شکل مدارانه، نمادين، پديدار شناختي، بلاغتي و روش کاربردي بررسي شده است. فصل دوم شامل نگاهي اجمالي به نحوه برخورد سه تفسير مجمع البيان، في ظلال القرآن و الميزان با مساله تناسب آيات است. نهايتا" در فصل سوم پيوستگي معنايي آيات در ۱۴ سوره مورد بررسي قرار مي گيرد. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، گرچه در نگاه اول ارتباط دروني آيات به چشم نمي آيد، اما نه تنها اين مساله وجود دارد، بلکه با تفکري روش مند مي توان آن را کشف و بيان نمود. راز اين کشف قرار گرفتن در فضاي سوره است تا از برکت دريافت وحدت فضاي سوره، بر انسجام و پيوند معنايي آيات نيز پي برد. تفکر و تدبر به معناي دقيق قرآني و يافتن روشي مناسب، باعث قرار گرفتن در چنين فضايي مي شود. توجه به آغاز و فرجام هر سوره، تکرار تلاوت، توجه به رکوعات سوره‌ها، کلمات کليدي، سياق کلام و نحوه بيان مطالب از سويي و نگرش به موقعيت تاريخي، شان نزول، مخاطبين، داستانها، امثال و اشاراتي که در سوره به آنها پرداخته شده روشي مناسب براي راه‌يابي به فضاي سوره و يافتن محور موضوعي است. آنگاه تحليل و تفسير سوره براساس اين محور موضوعي و در آن فضا بخش پاياني مطالعه و بررسي موضوع است .

تاريخ اثر

بهار۱۳۷۹

مشخصه ظاهرى

د، شش، ۲۸۸ ص.

شماره بازيابى

۱۴۷ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


عنوان

تاويل قرآن

پديدآور اصلى

شيرنگي، مصطفي

موضوع

تفسير // قرآن // فن

شرح

هدف از تحقيق حاضر، يافتن ملاکهاي تاويل صحيح قرآن کريم است تا براساس آن ملاکها از يک سو تاويلاتي که تاکنون انجام شده مورد ارزيابي قرار گيرد و از سوي ديگر بتوان با روش صحيح به تاويل قرآن پرداخت. سوالهاي اساسي اين پايان نامه عبارت است از تاويل قرآن چيست؟ و علم به تاويل قران نزد کيست؟ اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول از ۶ فصل تشکيل شده است. فصل اول بحث تاويل در خارج از حوزه اسلامي را مطرح کرده است و فصل دوم به بحث لغوي پيرامون تاويل پرداخته است .فصل سوم، مهمترين آراء ارائه شده در مورد تاويل قرآن در حوزه اسلامي را مورد اشاره قرارداده و از تاويل به معناي تفسير، تاويل به معناي باطل آيات، تاويل به معناي توجيه صحيح آيه متشابه، تاويل به معناي| معناي مجازي، استعاري و کنايي آيات و تاويل به معناي واقعيت عيني بحث کرده است.فصل چهارم بحث تاويل را از ديدگاه قرآن بررسي کرده و فصل پنجم به تاويل از ديدگاه عقل اختصاص دارد. و بالاخره فصل ششم تاويل قرآن را از جهت حيثيت جمعي و تفصيلي آن مورد توجه قرار داده است . بخش دوم که درصدد پاسخگويي به سوال دوم است از دو فصل تشکيل شده است . فصل اول دو قول را در مورد علم به تاويل قرآن بررسي کرده است. قول به انحصار اين علم در خداوند و قول به عالم بودن راسخان در علم به تاويل قرآن. نگارنده قول دوم رابرگزيده و معصومين عليهم السلام را عالم به تاويل قرآن به نحو اتم و اکمل مي داند. فصل دوم نمونه‌هايي از تاويلات قرآني را ذکر کرده است. نمونه هايي از تاويلات عرفاني، تاويلات اسماعيليه، معتزله، خوارج و فلاسفه (ابن سينا، ابن رشد، اخوان الصفا، سهروردي و صدرالمتالهين) و تاويلات علمي (تجربي) قرآن محتواي اين فصل را تشکيل مي دهد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تاويل معناي جامعي است که مي تواند مصاديق متعدد داشته باشد. در قرآن و روايات تاويل در معاني مختلف استفاده شده و عقل هم علاوه بر معاني که در نقل آمده معاني ديگري را هم تجويز مي کند. درباره علم به تاويل، اگر عقل به تاويل انجام شده حکم کند و صحت آن را تصديق کند تاويل صحيح است در غير اينصورت، تنها تاويلي مورد پذيرش است که مستند به کتاب و سنت باشد.

تاريخ اثر

شهريور۱۳۷۲

مشخصه ظاهرى

ه، ۱۲۹ ص.: جدول

شماره بازيابى

۸۳ت

نوع

پايان نامه

زبان اثر

فارسي


+          |